Jordi Soler Show – Dissabte 6 de marc de 2021

logoAvui a Jordi Soler Show hem
tingut:

Tatjana,
Mike Mission, Silver Pozzoli, Ken Lazlo, Jules, Max Conveni, David
Lyme, Pino Dangio, Video Kids, Sabrina.

Els
dissabte de 4 a 5 de la tarda i els dimecres de 9 a 10 del vespre la
repetició.

Jordi Soler Show