Del 8 al 11 de juny curs de “Tècniques constructives amb Terra” a l’Escola Origens

D’aquest dijous, 8 de juny de 2017, fins al diumenge 11 “ORIGENS Escola Taller de Bioconstrucció” faran el curs de tècniques constructives amb terra.

El curs “Tècniques constructives amb Terra” vol donar a conèixer i posar en pràctica les tècniques més habituals de construcció amb terra pròpies de la cultura mediterrània. Com a material de construcció, analitzarem les propietats i els beneficis que aquesta aporta a l’edifici. S’estudiarà, també, les peculiaritats de la terra i com reconèixer la seva composició d’una forma intuïtiva a traves de petites proves de camp. Extret de la pagina web www.escolaorigens.com

A sota hi ha la descripció complerta del curs que hem copiat de la pàgina web 

http://www.escolaorigens.com/portfolio/terra2017/

Per inscriure’us al curs visiteu la seva pàgina web.

 

Tècniques constructives amb Terra.

 

La terra és un dels primers materials usats per l’home per construir refugis. El fang apilat a mà (cob), en forma de maons (tova), o compactat (tapial) és una forma molt barata i poc tecnificada de crear parets i murs, de manera que ha estat àmpliament utilitzat per les civilitzacions antigues així com per les cultures ubicades en entorns desèrtics, on escasseja la pedra i la fusta.
L’ús dels materials en la construcció d’edificacions, ha estat per a l’home un repte constant, per tal de contrarestar durant segles els fenòmens naturals i adaptar les construccions al medi ambient. D’aquesta manera s’ha produït una arquitectura que reflecteix la capacitat tècnica i el desenvolupament cultural dels diferents pobles cap al descobriment de nous materials, que han transcendit en el paisatge geogràfic, de vegades de forma agressiva.
Les construccions amb terra s’adapten al medi natural i social sense moltes pretensions i protegeixen una forma de construir i de fer tradicional que perdura en el temps.
Actualment, molts dels edificis de patrimoni estan construïts amb aquest material, però no només l’arquitectura tradicional utilitza la terra com a material de construcció, la terra és també un material que es fa servir en l’arquitectura moderna.
Les propietats de la terra són moltes, sent les més importants la permeabilitat al vapor, la gran inèrcia tèrmica i la capacitat de regular la humitat alhora que absorbeix els mals olors. Per tots aquests motius, la construcció amb terra, no sols és sostenible, sinó també és saludable per a la persona que viu al seu interior.

El curs “Tècniques constructives amb Terra” vol donar a conèixer i posar en pràctica les tècniques més habituals de construcció amb terra pròpies de la cultura mediterrània. Com a material de construcció, analitzarem les propietats i els beneficis que aquesta aporta a l’edifici. S’estudiarà, també, les peculiaritats de la terra i com reconèixer la seva composició d’una forma intuïtiva a traves de petites proves de camp.

Oferim un curs intens de 4 dies on es mostraran i practicaran diferents tècniques constructives amb terra, i s’impartiran els coneixements necessaris per a poder preparar la mescla necessària per a cadascuna de les tècniques en funció de la seva granulometria i humitat. Els tallers seran eminentment pràctics combinats amb sessions teòriques i activitats de lleure.

Objectius Generals del Curs

La terra com a material de construcció. Propietats i composició.
Diferenciació de les diferents tècniques segons la granulometria i humitat de la terra.
Tècniques d’ADOB, COB, TAPIAL, BTC, SUPERADOB i TÈCNIQUES MIXTES.
Estabilitzacions de la terra segons les diferents tècniques.

Objectius Particulars

Familiaritzar-se amb l’ús de la terra per a la bioconstrucció.
Adquirir els coneixements necessaris per a reconèixer intuïtivament el tipus de terra que proporciona el propi entorn.
Reconèixer l’opció més adequada per a construir amb terra, entre les diferents tècniques constructives, depenen de la matèria primera que es tingui del mateix lloc.
Posar en pràctica les diferents tècniques constructives amb terra que es poden desenvolupar. Adquirir una idea general de les mateixes.
Fomentar el treball en equip i la cura d’una obra.
Aprendre divertint-se.

Data i horari

8, 9, 10 i 11 de Juny de 2017
4 jornades de cap de setmana. Dijous, Divendres i Dissabte de 10.00h a 20.00h i Diumenge de 9:30 h. a 17:00 h.

Dijous.
9:30 h: Arribada i Benvinguda. Presentacions i Inici de Curs.
10:00 h: Dinàmica i pràctica constructiva. La Terra. Propietats i característiques.
14.00 h: Dinar.
16.00 h: Pràctica constructiva i assajos de camp.
18.00 h: Teoria: Història de l’arquitectura i la construcció amb terra.
20.00 h: Fi de jornada.

Divendres.
10.00 h: Pràctica constructiva: Tàpia i BTC’s.
14.00 h: Dinar
16.00 h: Pràctica constructiva: Continuació Tàpia i BTC’s.
18.00 h: Visita a la fàbrica de BTC’s
20.00 h: Fi de jornada.

Dissabte.
10.00 h: Pràctica constructiva: Adob i Cob.
14.00 h: Dinar.
16.00 h: Pràctica constructiva: Continuació Adob i Cob.
18.00 h: Teoria: Dissenys i tècniques constructives. Superadob.
20.00 h: Fi de jornada.

Diumenge.
09.30 h: Pràctica constructiva: Tècniques mixtes.
14.00 h: Dinar.
15.00 h: Tancament i cloenda del curs. Precs i preguntes.
17.00 h: Final de jornada.

Programa

Curs teòric i pràctic de la construcció amb terra.

Teoria: La Terra com a material de construcció. Propietats i composició. Com diferenciar las diferents tècniques amb terra. Explicació i exemples actuals de les tècniques constructives més utilitzades avui en dia; ADOB-COB-TAPIAL-BTC-SUPERADOB-REVESTIMENTS.

Pràctica: Exercicis pràctics per al reconeixement del tipus de terra. Exercicis pràctics de construcció de murs, amb els diferents sistemes constructius i estabilitzacions. Realització de revestiments, capes base, acabats i estabilitzacions.

Contingut per temes

Tema 1: Introducció. Conceptes bàsics de la terra. Quina és la terra que tenim? Tècniques en funció de la granulometria composició i humitat. Fonamentacions i proteccions per a construccions amb terra. Estabilitzacions.
Tema 2: La Tova (o Adob) i el Cob. Composició. Eines. Components i la seva funció. Preparació del material. Estabilitzants naturals. Implantació i execució en obra. Aspectes a controlar. Control de la Qualitat.
Tema 3: El Tapial. Composició. Eines i utillatges a utilitzar. Preparació de la mescla. Disseny i execució. Possibles estabilitzacions. Aspectes a controlar. Control de la Qualitat.
Tema 4: El BTC i el Superadob com a tècnica Low Cost. Composició. Eines, utillatges i maquinària. Preparació de la mescla. Disseny i execució. Possibles estabilitzacions. Implantació i execució en obra. Aspectes a controlar. Control de la Qualitat.
Tema 5: Tècniques mixtes. Superadob, Revestiments i altres tècniques. Composició. Execució en obra. Preparació de parament-capa d’adherència. Estabilitzants naturals. Consolidants naturals. Revestiments interiors i exteriors. Acabats.

Formadors

Miquel Escobar, Arquitecte tècnic, interiorista i expert en construcció amb terra. Fundador de Bioarkiteco.
Alba Pawlowsy, Arquitecta i membre fundadora de etcèTERRA i Hortotal.
Oriol Balliu, Educador ambiental i membre fundador de Rocamare.
Albert Ventura, Constructor i membre fundador de BTC’s Bioterre.
Ferran Bergonyó, Aparellador i membre fundador d’Orígens, Escola Taller de Bioconstrucció.
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 15 a 20 persones.
Professionals i estudiants de la construcció, arquitectes, aparelladors, dissenyadors, bioconstructors i totes les persones interessades en la millora de la qualitat dels seus habitatges i el seu entorn basant-se amb el material base per excel·lència, la terra.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Material proporcionat per l’Escola

Materials i eines de construcció.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.
Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’Escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari de cadascú.
Pernoctació: L’Escola ofereix la possibilitat d’allotjar-se al Mas la Vedruna (apartaments rurals al mateix poble) a un preu especial pels participants.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica, … obert per als participants.

Preus

Preu General: 192,00 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 146,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els participants que han cursat algun dels tallers corresponent al mateix any lectiu, se’ls hi aplicarà directament un descompte del 50% sobre el preu general en el següent curs.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei del Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

%d bloggers like this: