Planeta Planer – Dissabte 10 de maig de 2014

logo

Planeta Planer, entrevistes insòlitament quotidianes

13. Rosa Maria Noguer
Ara poeta, però fa uns era mesos mestra. La Rosa Maria s’ha jubilat però sembla estar més ocupada
i concentrada que mai. Aquesta estimada poeta del poble, ens parlarà de la seva aproximació a la
poesia de la mà del seu pare i dels amics, de les seves publicacions i les relacions entre artistes que
hi ha col·laborat, i del propi excercici d’escriure.


0:00
Baixar-lo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.