Del 18 al 22 de maig curs de “Revestiments Naturals. Iniciació als estucs de Calç, Argila i els paviments de Guix.” a l’Escola Origens

El 18, 19, 20 i 22 de maig a ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció de Les Planes ha preparat un curs de revestiments naturals. 
 
El curs “Revestiments Naturals. Iniciació als estucs de Calç i Argila i paviments de guix” vol donar a conèixer les capacitats tècniques dels propis materials i les seves possibles aplicacions, posant en pràctica els coneixements adquirits, en la restauració i manteniment de façanes, com els paviments de guix. Amb el binomi calç i argila hi ha tot un mon per descobrir i amb el guix, unes solucions tècniques molt apropiades per als nostres edificis. Extret de la pàgina web www.escolaorigens.com

La calç aèria en pasta és un material de construcció natural de gran durabilitat i amb alta capacitat de transpiració, gracies a la seva qualitat de pedra. El seu antic i continuat ús al llarg de la història demostra la seva qualitat constructiva, per la qual cosa la seva aplicació en la conservació i la restauració actual s’ha de basar en el coneixement científic del material.

Alhora l’argila és un dels aglomerants més naturals i amb un procés d’extracció de molt baix impacte ambiental. S’usa com a matèria prima per a l’elaboració de ceràmica i les seves propietats com a material de construcció el fan inigualable, fent-lo servir des de l’antiguitat, en tot tipus de construcció amb terra. Entre ells els revestiments de murs i sostres.
Per una altra banda, el guix ha esdevingut una de les principals matèries primes en el nostre territori. El seu sens fi d’usos en revestiments i paviments ha fet d’aquest un material idoni per a múltiples usos. Des de revestiments interiors fins a diverses aplicacions de gran qualitat en paviments.
Una bona pràctica constructiva, consisteix en l’ús de materials i tècniques el més semblants possibles a les originals, per aquest motiu, l’elecció de la calç, l’argila i el guix en bioconstrucció, resulta sempre adequada. Tot i així la complexitat de funcions que pot abastar aquests materials, requereix que el seu coneixement científic es tradueixi en una correcta aplicació i de manera habitual per a evitar la càrrega ecològica que comporta la seva reparació o substitució.

El curs “Revestiments Naturals. Iniciació als estucs de Calç i Argila i paviments de guix” vol donar a conèixer les capacitats tècniques dels propis materials i les seves possibles aplicacions, posant en pràctica els coneixements adquirits, en la restauració i manteniment de façanes, com els paviments de guix. Amb el binomi calç i argila hi ha tot un mon per descobrir i amb el guix, unes solucions tècniques molt apropiades per als nostres edificis.

Objectius Generals del Curs

Conèixer la calç grassa, la calç hidràulica, l’argila i el guix com a materials per als revestiments continus, les seves capacitats tècniques i les seves possibles aplicacions, posant en pràctica els coneixements adquirits.

Objectius Particulars

Posar a l’alumne en contacte amb les tècniques dels estucs de calç, d’argiles i de guix, identificant amb la pràctica les propietats d’aquests materials, tant junts com per separat.

Data i horari

18, 19, 20 i 22 de maig de 2017
4 jornades de cap de setmana. Dijous de 09.30 a 20.00, Divendres i Dissabte de 10.00h a 20.00h i Diumenge de 9:00 h. a 16:00 h. (30 hores).

Dijous.
10:00-14:00: Arribada dels participants a l’escola. Presentació del curs a càrrec de l’equip Orígens. Dinàmica:.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-18:00: Elaboració de diferents sistemes de combustió i calefacció. Principis bàsics.
18:00-20:00: Xerrada-Exposició: El foc a les nostres llars. Mecanismes de confort i eficiència energètica.09.30: Arribada i Benvinguda.
10.00: Presentacions i Inici de Curs. Revestiments Naturals, el món dels aglomerants.
11.00: Teoria/Demostracions. El món de la Calç i el Guix.
14.00: Dinar.
16.00: Pràctica/Teoria. El món de l’Argila.
20.00: Fi de de Jornada.

Divendres.
10.00: La Calç.
10.00: Pràctica de Calç. Aplicacions i revestiments de Calç i Guix.
14.00: Dinar.
16.00: Pràctica de Calç. Aplicacions i revestiments de Calç i Guix.
20.00: Fi de de Jornada.

Dissabte.
10.00: Pràctica d’Argila. Aplicacions i revestiments d’Argila.
14.00: Dinar.
16.00: Pràctica de Calç. Aplicacions i revestiments de Calç aèria i hidràulica.
20.00: Fi de de Jornada.

Diumenge.
09.00: Pràctica de Calç i Argila. Aplicacions i revestiments.
13.00: Dinar.
14.00: Pràctica de Calç i Argila. Aplicacions i revestiments. Continuació.
16.00: Conclusions, precs i preguntes. Fi de la jornada.

Programa

Teoria: Coneixement dels materials a nivell fisicoquímic. Perquè la calç en la construcció. Classificació comercial de la calç. Calç aèria en pasta. Apagat de la calç. El cicle de la calç. Calç hidràulica. Hidròxid càlcic. S XXI: El renaixement de l’argila i la calç. Les argiles. Els àrids. L’aigua. Els pigments. Les retraccions. Les eines. Acabats. Dosificacions i aplicacions. Exemples gràfics. El guix, paviments i revestiments.

Pràctica: Materials a tractar: Calç aèria grassa i calç hidràulica. Àrids: marbre i caliça. Pigments naturals. Argiles. Suports: Guix, morter i maó. Eines bàsiques: Paleta. Punxó. Paletí. Ferro de cremar. Llana. Navalla. Remolinador. Cantonera. Buidador. Preparació i proporcions dels morters: Pasta magra. Morters base i d’acabat. Pasta de protecció o sacrifici. Morters mixtes. Pasta per lliscar. Colorimetria dels revestiments: Teoria del color. Aplicació de colors en estucs. Barreja de colors. Tipus d’acabats: Remolinat d’un color o tenyit al fresc. Imitació al marbre. Raspat. Imitació de totxanes. Lliscat. Trencadís. Picat amb paletí o buixarda. Esgrafiats lineals i ornamentals. Imitació de pedres. Combinació d’acabats. Marcat de pedres lliscades, serrades, senzilles i ornamentals. El guix, paviments i revestiments.

Formadors

Rafael Medina, Paleta d’ofici, formador en construcció i membre fundador d’Extrem.
Cristina Thió, Gerent de Chroma Rehabilitacions SL especialitzada en conservació-restauració.
Miquel Barcons, Gerent i aplicador de Com-Cal. Comercialització de calç i de tots els seus complements.
Jordi Traiter, Gerent i distribuïdor d’Argiles Colades. Comercialització d’argiles i derivats per a la ceràmica i la construcció.
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 10 a 15 persones.
Professionals del món de la construcció, de l’estuc i de la pintura decorativa. Tot i que el nivell serà molt tècnic, poden participar arquitectes, aparelladors, interioristes, conservadors, restauradors, rehabilitadors, tècnics de patrimoni, arqueòlegs, bioconstructors i totes les persones interessades en la millora de la qualitat dels seus habitatges.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba còmode, paper i llapis.
Eines: llana, paleta, paletí i remolinador (recomanable).
Llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Material proporcionat per l’Escola

Guants de plàstic, llana, paleta, paletí, remolinador, batedora elèctrica, galleda, calç, àrids, pigments i suports per a fer les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.
Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’Escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari de cadascú.
Pernoctació: L’Escola ofereix la possibilitat d’allotjar-se al Mas la Vedruna (apartaments rurals al mateix poble) a un preu especial pels participants.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica, … obert per als participants.

Preus

Preu General: 192,00 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 146,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els participants que han cursat algun dels tallers corresponent al mateix any lectiu, se’ls hi aplicarà directament un descompte del 50% sobre el preu general en el següent curs.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei del Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)